سایز پرده های پانچی آماده چقدر است؟

سایز تمامی پرده های پانچی:

عرض: ۱.۵ متر

ارتفاع: ۲.۸ متر

توضیح: هرپنل پانچ شده بصورت چین خورده حداکثر تا ۱متر از پنجره را میپوشاند.

(مثال: پنجره دو متری به دو پرده جهت پوشیده شدن کامل نیاز دارد(

توجه: اگر اندازه پنجره رند نبود یک پنل اضافه تر برای پوشیده شدن لازم است.

 )مثال : پنجره ای با عرض ۱.۴۰متر به دو پرده جهت پوشیده شدن نیاز دارد(

در شکل زیر حداکثر ابعاد هر پنل از پرده های پانچ آماده داده شده که تصویر سمت راست ابعاد پارچه در حالت باز شده، قبل از  نصب و تصویر سمت چپ میزان پوشش هر پنل پس از نصب روی پنجره می باشد.

در ضمن شما عزیزان میتوانید ارتفاع دلخواه خود را در قسمت توضیحات ثبت سفارش پرده وارد کنید و پرده را طبق ارتفاع دلخواه خود تحویل بگیرید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟